ISO Windows 8 Consumer Preview Images

Những điều bạn cần biết trước khi cài đặt Windows 8...

Microsoft đã làm việc chăm chỉ trên Windows 8 để đưa nó từ Developer Preview lên đến một giai đoạn tinh tế hơn...