Opdateret: 12/05/2021 af Helpsly

Validation eller data validation kontrollere eller verificere data, før de tillades ind i et computersystem. Denne proces hjælper med at sikre, at data ikke blev kompromitteret eller ødelagt under transmissionen.

Hvorfor er datavalidering vigtig?

Datavalidering sikrer, at indgående data er nøjagtige, fuldstændige og korrekte (“gyldige”). Ukorrekte eller ufuldstændige (“ugyldige”) data kan resultere i en mangelfuld analyse eller behandling af disse data. Hvis nogle data er ugyldige, kan al analyse udført på hele datasættet være ugyldig.

  • Hvis en bruger laver en fejl, når han giver input, bør softwareapplikationen registrere fejlen og bede brugeren om at rette fejlen.
  • Hvis en bruger med vilje forudsat dårligt input, bør de svigagtige data afvises og aldrig leveres til softwarens databehandlingsrutiner.
  • Datavalidering kan også registrere, når data utilsigtet bliver beskadiget under opbevaring eller transit.

Typer af datavalidering

Følgende er generelle typer datavalidering, der almindeligvis udføres af computerapplikationer.

  • Format validation — Sikrer, at data indsendes i det korrekte format. For eksempel kan en applikation bede brugeren om at indtaste en dato i formatet MM-DD-YYYY (tocifret måned, derefter en bindestreg, tocifret dag, endnu en bindestreg og firecifret år). Brugerens inputdata bør kontrolleres for at sikre, at antallet af tegn og placeringen af ​​bindestregerne matcher dette format.
  • Data type validation — Sikrer, at input er af den korrekte datatype. For eksempel, i datoeksemplet ovenfor, efter bekræftelse af formatet, skal tegnene kontrolleres for at sikre, at de er numeriske (kun tal, ikke bogstaver, mellemrum eller andre tegn).
  • Range validation — Sikrer, at værdierne falder inden for en områdegrænse. For eksempel skal alle numeriske værdier i datoeksemplet ovenfor være større end nul. Månedsværdien skal altid være mindre end 13 (der er kun 12 måneder på et år). Dagsværdien skal altid være mindre end 32. Hvis månedsværdien er 2 (for “februar”), bør dagen aldrig være større end 29. Hvis månedsværdien er 2, og årsværdien modulo 4 er lig nul, hvilket indikerer en skudår, så bør dagværdien ikke være større end 28.
  • Consistency validation — Sikrer, at dataene er logisk konsistente med det ønskede input sammenlignet med andre data. For eksempel, hvis en ansøgning beder om en fødselsdato, bør det logisk set være en dato i fortiden.
  • Uniqueness validation — Sikrer, at data er unikke, hvis det er nødvendigt. For eksempel, hvis du beder brugeren om at vælge et brugernavn, skal det være unikt, for at undgå konflikt med eksisterende brugernavne.
  • Code validation — Sikrer, at alle kodede data er gyldige i henhold til kodespecifikationen. Denne form for validering kan gælde for ethvert kodningsskema, uanset om det er enkelt eller meget komplekst. Hvis en applikation beder brugeren om at indtaste et postnummer, skal inputtet sammenlignes med en opslagstabel over postnumre i den virkelige verden for at sikre gyldighed. Hvis en applikation accepterer XML-data som input, skal applikationen validere inputtet i henhold til det tilsvarende XML-skema.

CRC, Data, MD5, Softwarevilkår